Vì sao tên thư mục thường không có phần mở rộng

      17