Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mọi mặt trận

      114
Tọa đàm “Vai trò, trọng trách của bạn teen quận Tân Bình trong bảovệ gốc rễ tư tưởng của Đảng hiện nay nay”

Bạn đang xem: Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mọi mặt trận

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/3, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Bình phối kết hợp Quận đoàn Tân Bình tổ chức triển khai tọa đàm “Vai trò, trọng trách của thanh niên quận Tân Bình trong đảm bảo an toàn nền tảng bốn tưởng của đảng hiện tại nay”. Công ty trì tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long, Phó bí thư sở tại Quận ủy; Đặng Bình Yên, Quận ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy; Phan Lê Huy Hoàng, Quận ủy viên, túng thư Quận đoàn.


Xem thêm: Vì Sao Nói Cây Là Một Thể Thống Nhất, Cho Ví Dụ Minh Hoạ

Tại tọa đàm, các tham luận, chủ kiến của đoàn viên, thanh niên xoay quan những nội dung công ty yếu: giải pháp phát huy vai trò của Đoàn tuổi teen trong tham gia tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh, phản nghịch bác các quan điểm không nên trái, thù địch; Những chuyển động thiết thực trên địa phương phát huy niềm tin xung kích tham gia bảo vệ nền tảng bốn tưởng của Đảng; nhấn diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm mục đích chống phá Đảng hiện nay; thừa nhận thức của sum vầy thanh niên là chiến sĩ, lực lượng trang bị trong bảo vệ nền tảng tứ tưởng của Đảng hiện nay;Giải pháp xuất bản đội ngũ cán bộ, công chức trong ban ngành hành chính vì sự nghiệp, đóng góp phần xây dựng bảo vệ nền tảng tứ tưởng của Đảng và đương đầu trên mạng xã hội hiện nay; Giải pháp tăng tốc công tác giáo dục lý tưởng chủ yếu trị, bảo vệ nền tảng tứ tưởng của Đảng vào đoàn viên, thanh niên, học viên khối trung học phổ thông.

Bên cạnh đó, nhiều chủ ý cũng nêu yếu tố hoàn cảnh của tuổi teen tại solo vị, địa phương vào tham gia bảo đảm an toàn nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; phân tách sẻ, ra mắt những gớm nghiệm, phương pháp, biện pháp làm hay của những cá nhân, đơn vị, đồng thời đề xuất, loài kiến nghị những nhiệm vụ, phương án cụ thể cân xứng với đối tượng, thực trạng thực tiễn của đơn vị chức năng nhằm nâng cấp tinh thần, nhiệm vụ của thanh niên, để mỗi đoàn viên thanh niên thực thụ là chiến sĩ, lực lượng xung kích, tiên phong trong bảo đảm an toàn nền tảng tư tưởng của Đảng.


*
Đại biểu bạn trẻ phát biểu tại tọa đàm

Đồng chí quan trọng đặc biệt nhấn mạnh những cấp ủy đảng phải luôn coi tuổi teen là lực lượng nòng cột tham gia đương đầu trên mạng xã hội và bao gồm cán bộ, đảng viên hỗ trợ, hướng dẫn thanh niên; trong những số đó phát huy sứ mệnh của Hội cựu chiến binh tại cơ sở trong giáo dục, tu dưỡng lý tưởng giải pháp mạng cho đoàn viên thanh niên; thường xuyên xuyên lãnh đạo sâu sát hoạt động vui chơi của Ban chỉ huy 35 cấp cho cơ sở; có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chuyển động các trang mạng xã hội của đối kháng vị; tăng cường tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực,…