Vì sao trâu bò ăn được rơm rạ

      20

vì trâu bò có dạ dày 4 túi trong dó có 1 dạ cỏ, trong dạ cỏ có các vi sinh vật cộng sinh giúp bò tiêu hóa rơm, cỏ.

Bạn đang xem: Vì sao trâu bò ăn được rơm rạ


Những câu hỏi liên quan

Dạ dày của một số vật nuôi ăn cỏ như trâu, bò, dê, cừu… có mấy túi?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

Xem thêm: Thám Tử Tiếng Anh Là Gì ? Thám Tử Trong Tiếng Anh Là Gì

D. 6.


Vì trâu bò là loài chuyên ăn cỏ, rơm nên cơ thể có sự chuyên hóa trong việc tiêu hóa thức ăn từ rơm rạ . Cụ thể là trong dạ cỏ của trâu , bò chứa các Vi sinh vật , trong các vi sinh vật có chứa các enzim có khả năng phân giải xenlulôzơ , hêmixenlulôzơ và pep tin trong rơm , rạ thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thu được. các động vật khác không có nên không ăn được.

Vì chúng có dạ dày gồm 4 túi, mỗi túi có nhiều vi sinh vật sống cộng sinh giúp tiêu hóa cỏ, rơm

Do dạ cỏ của trâu bò có hệ vi sinh vật có khả năng tiêu hoá xen lulozo nên trâu bò ăn dược cỏ

Vì trâu bò là loài chuyên ăn cỏ, rơm nên cơ thể có sự chuyên hóa trong việc tiêu hóa thức ăn từ rơm rạ . Cụ thể là trong dạ cỏ của trâu , bò chứa các Vi sinh vật , trong các vi sinh vật có chứa các enzim có khả năng phân giải xenlulôzơ , hêmixenlulôzơ và pep tin trong rơm , rạ thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thu được. các động vật khác không có nên không ăn được.


Vì chúng cs dạ dày gồm 4 túi , 1 trong 4 túi đó là dạ dày cỏ.. Trong dạ dày cỏ cs nhiều vi sinh vật sống cộng sinh giúp việc tiêu hóa rơm,...của trâu,bò....dc thuận lợi

Chúc bạn học tốt!!