Vì sao trong nuôi cấy không liên tục vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong

      31
*

*

Bài 25: sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 3 (trang 101 sgk Sinh 10):

Vì sao trong nuôi ghép không liên tục, vi sinh đồ tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy tiếp tục hiện tượng này sẽ không xảy ra?

Lời giải:


- trong nuôi cấy không liên tục, sống pha suy vong, điều kiện môi trường trở buộc phải bất lợi: nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường tăng cao, chất bổ dưỡng cạn kiệt. Bởi đó, làm biến hóa tính thẩm thấu của màng dẫn đến vi khuẩn bị phân hủy.

- vào nuôi cấy liên tục, quy trình nuôi cấy bổ sung thường xuyên chất dinh dưỡng tương tự như lấy ra khỏi dịch nuôi cấy những chất độc nên môi trường thiên nhiên nuôi cấy luôn luôn ở trong trạng thái tương đối ổn định, vi khuẩn không có hiện tượng bị phân hủy.