Vụ trưởng tiếng anh là gì

      79

Chuyển đến văn bản chính

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, dùng cho lãnh đạo, công chứng bằng tiếng Anh1.

Bạn sẽ xem: Vụ trưởng tiếng anh là gì

Quốc hiệu, chức danh quản trị nước, Phó chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?2.

Bạn đang xem: Vụ trưởng tiếng anh là gì

Thương hiệu của bao gồm phủ, những Bộ, ban ngành ngang bộ3. Tên của các Cơ quan liêu thuộc bao gồm phủ4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ5. Văn phòng chủ tịch nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng6. Tên chung của những đơn vị thuộc Bộ, phòng ban ngang bộ7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương tự đến chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ8. Chức vụ của Lãnh đạo các Cơ quan tiền thuộc thiết yếu phủ9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp cho tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, thôn và những đơn vị trực thuộc11. Chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức chính quyền địa phương các cấpBạn vẫn xem: cục trưởng giờ anh là gì

Phụ lục thông tứ số 03/2009/TT-BNG

Thông tứ số 06/2015/TT-BTP về thi hành biện pháp công chứng

Bạn đã xem: Vụ trưởng giờ đồng hồ anh là gì
*

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, phục vụ lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh

Phú lục ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 mon 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên những cơ quan, đơn vị chức năng và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành bao gồm nhà nước quý phái tiếng Anh để giao dịch đối ngoại

Nước cùng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam

Nước cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa vn tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRVChủ tịch nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt NamChủ tịch nước cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet NamPhó quản trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là gì?Phó quản trị nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt NamPhó quản trị nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa việt nam tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của chủ yếu phủ, những Bộ, cơ sở ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ AnhViết tắt (nếu có)
Chính đậy nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc chống tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc chống tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an giờ Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ ngoại giao giờ Anh là gì?Bộ nước ngoài giaoBộ nước ngoài giao giờ đồng hồ Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ bốn pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ bốn phápBộ bốn pháp giờ đồng hồ Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài thiết yếu tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài chủ yếu tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ công thương tiếng Anh là Ministry of Industry và TradeMOIT
Bộ Lao đụng – mến binh và Xã hội giờ Anh là gì?Bộ Lao cồn – mến binh với Xã hộiBộ Lao rượu cồn – yêu quý binh với Xã hội giờ Anh là Ministry of Labour, War invalids and Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ gây ra tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ tạo ra tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ thông tin và truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ tin tức và Truyền thôngBộ thông tin và truyền thông media tiếng Anh là Ministry of Information and CommunicationsMIC
Bộ giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục và Đào tạoBộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên tiếng Anh là Ministry of Education và TrainingMOET
Bộ nntt và trở nên tân tiến nông thôn tiếng Anh là gì?Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thônBộ nntt và cải cách và phát triển nông làng tiếng Anh là Ministry of Agriculture & Rural DevelopmentMARD
Bộ planer và Đầu tư tiếng Anh là gì?Bộ planer và Đầu tưBộ kế hoạch và Đầu bốn tiếng Anh là Ministry of Planning and InvestmentMPI
Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ giờ Anh là Ministry of trang chủ AffairsMOHA
Bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế giờ đồng hồ Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ khoa học và technology tiếng Anh là gì?Bộ công nghệ và Công nghệBộ công nghệ và technology tiếng Anh là Ministry of Science and TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchBộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports và TourismMOCST
Bộ khoáng sản và môi trường tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Ministry of Natural Resources and EnvironmentMONRE
Thanh tra chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh tra chính phủThanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng nhà nước nước ta tiếng Anh là gì?Ngân hàng nhà nước Việt NamNgân hàng công ty nước vn tiếng Anh là The State ngân hàng of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là gì?Văn phòng thiết yếu phủVăn phòng chính phủ nước nhà tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh từ “Viet Nam” giờ Anh chuyển sang tính từ bỏ là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch quý phái tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu cách của danh tự “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của những Cơ quan tiền thuộc chủ yếu phủ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu có)
Ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì:

Ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Ban cai quản Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là Ho chi Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm buôn bản hội việt nam tiếng Anh là gì?Bảo hiểm xóm hội Việt NamBảo hiểm buôn bản hội nước ta tiếng Anh là gì Viet phái nam Social SecurityVSI
Thông tấn xã vn tiếng Anh là gì?Thông tấn làng mạc Việt NamThông tấn xã vn tiếng Anh là Viet phái mạnh News AgencyVNA
Đài giờ đồng hồ nói nước ta tiếng Anh là gì?Đài ngôn ngữ Việt NamĐài giờ nói nước ta tiếng Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Đài truyền ảnh Việt NamĐài Truyền hình vn tiếng Anh là Viet phái nam TelevisionVTV
Học viện bao gồm trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Học viện chính trị – Hành chính non sông Hồ Chí MinhHọc viện thiết yếu trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh tiếng Anh là Ho đưa ra Minh National Academy of Politics and Public AdministrationHCMA
Viện công nghệ và technology Việt phái mạnh tiếng Anh là gì?Viện kỹ thuật và công nghệ Việt NamViện khoa học và công nghệ Việt nam tiếng Anh là Viet nam Academy of Science and TechnologyVAST
Viện kỹ thuật Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Viện khoa học Xã hội Việt NamViện kỹ thuật Xã hội việt nam tiếng Anh là Viet phái mạnh Academy of Social SciencesVASS

4.

Xem thêm: Liên Hợp Quốc Là Gì - Hiến Chương Liên Hợp Quốc 1945

Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là gì?Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt NamThủ tướng cơ quan chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng thường trực tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng thường xuyên trựcPhó Thủ tướng sở tại tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng giờ Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng tiếng Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng cỗ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Quốc phòngBộ trưởng bộ Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng bộ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công anBộ trưởng bộ Công an tiếng Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng cỗ Ngoại giao giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Ngoại giaoBộ trưởng cỗ Ngoại giao giờ Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng cỗ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tư phápBộ trưởng cỗ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài chínhBộ trưởng cỗ Tài chủ yếu tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng bộ Công Thương tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công ThươngBộ trưởng cỗ Công Thương giờ Anh là Minister of Industry và Trade
Bộ trưởng cỗ Lao hễ – thương binh cùng Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Lao cồn – thương binh và Xã hộiBộ trưởng cỗ Lao rượu cồn – yêu quý binh cùng Xã hội tiếng Anh là Minister of Labour, War Invalids và Social Affairs
Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giao thông vận tảiBộ trưởng bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng cỗ Xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Xây dựngBộ trưởng cỗ Xây dựng giờ đồng hồ Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ tin tức và media tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thôngBộ trưởng Bộ tin tức và media tiếng Anh là Minister of Information & Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sản xuất tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoBộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản tiếng Anh là Minister of Education và Training
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và cách tân và phát triển nông làng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thônBộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phát triển nông buôn bản tiếng Anh là Minister of Agriculture & Rural Development
Bộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tưBộ trưởng bộ Kế hoạch với Đầu tứ tiếng Anh là Minister of Planning & Investment
Bộ trưởng bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Nội vụBộ trưởng cỗ Nội vụ tiếng Anh là Minister of trang chủ Affairs
Bộ trưởng bộ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Y tếBộ trưởng bộ Y tế giờ đồng hồ Anh là Minister of Health
Bộ trưởng cỗ Khoa học và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Khoa học với Công nghệBộ trưởng cỗ Khoa học tập và công nghệ tiếng Anh là Minister of Science & Technology
Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịchBộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn tiếng Anh là Minister of Culture, Sports and Tourism
Bộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường tiếng Anh là Minister of Natural Resources and Environment
Tổng Thanh tra chính phủ tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra bao gồm phủTổng Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc bank Nhà nước vn tiếng Anh là gì?Thống đốc bank Nhà nước Việt NamThống đốc bank Nhà nước vn tiếng Anh là Governor of the State bank of Viet Nam
Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcBộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban dân tộc tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chính phủBộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng quản trị nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn phòng chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?Văn phòng quản trị nướcVăn phòng quản trị nước giờ Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nướcChủ nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ Anh là gì?Phó công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcPhó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?Trợ lý quản trị nướcTrợ lý chủ tịch nước giờ Anh là Assistant lớn the President

6. Thương hiệu chung của các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ sở ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Văn phòng BộVăn phòng cỗ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra cỗ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra cỗ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng viên tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng viên tiếng Anh là Directorate
Ủy ban giờ Anh là gì?Ủy banỦy ban giờ đồng hồ Anh là Committee/Commission
Cục tiếng Anh là gì?CụcCục tiếng Anh là Department/Authority/Agency
Vụ tiếng Anh là gì?VụVụ tiếng Anh là Department
Học viện giờ đồng hồ Anh là gì?Học việnHọc viện tiếng Anh là Academy
Viện giờ đồng hồ Anh là gì?ViệnViện giờ Anh là Institute
Trung trung tâm tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung trung khu tiếng Anh là Centre
Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng giờ đồng hồ Anh là Division
Vụ tổ chức Cán cỗ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức triển khai Cán bộVụ tổ chức triển khai Cán cỗ tiếng Anh là Department of Personnel and Organisation
Vụ Pháp chế giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế giờ đồng hồ Anh là Department of Legal Affairs
Vụ vừa lòng tác quốc tế tiếng Anh là gì?Vụ bắt tay hợp tác quốc tếVụ vừa lòng tác thế giới tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến chuyên viên các Bộ, ban ngành ngang Bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Thứ trưởng trực thuộc tiếng Anh là gì?Thứ trưởng hay trựcThứ trưởng trực thuộc tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng giờ Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng giờ Anh là Deputy Minister
Tổng viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Tổng cục trưởngTổng cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director General
Phó Tổng cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Tổng cục trưởngPhó Tổng viên trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Phó chủ nhiệm trực thuộc tiếng Anh là gì?Phó nhà nhiệm hay trựcPhó chủ nhiệm thường trực tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó công ty nhiệm giờ đồng hồ Anh là gì?Phó chủ nhiệmPhó nhà nhiệm tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng liên nghành tiếng Anh là gì?Trợ lý bộ trưởngTrợ lý bộ trưởng tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Phó nhà nhiệm Ủy banPhó chủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Chánh văn phòng công sở BộChánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Phó Chánh văn phòng và công sở BộPhó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ Anh là Director General
Phó viên trưởng giờ Anh là gì?Phó viên trưởngPhó cục trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Giám đốc học tập việnGiám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Học việnPhó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng tiếng Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng giờ Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng tiếng Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung trung ương tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung chổ chính giữa tiếng Anh là Director of Centre
Phó người đứng đầu Trung vai trung phong tiếng Anh là gì?Phó người có quyền lực cao Trung tâmPhó người có quyền lực cao Trung trung ương tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên bao gồm tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên thiết yếu tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên tiếng Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên tiếng Anh là Official
Thanh tra viên cao cấp tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên thời thượng tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên bao gồm tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên bao gồm tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên tiếng Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên giờ đồng hồ Anh là Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan tiền thuộc chính phủ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ Anh
Trưởng ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí MinhTrưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là Director of Ho bỏ ra Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Phó Trưởng ban cai quản Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là Deputy Director of Ho chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo hiểm xã hội nước ta tiếng Anh là General Director of Viet phái nam Social Security
Phó tổng giám đốc Bảo hiểm làng hội nước ta tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xóm hội Việt NamPhó tgđ Bảo hiểm làng hội vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái nam Social Security
Tổng người có quyền lực cao Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Tổng người đứng đầu Thông tấn làng mạc Việt NamTổng giám đốc Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là General Director of Viet nam giới News Agency
Phó tgđ Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Phó tgđ Thông tấn xã Việt NamPhó tổng giám đốc Thông tấn xã vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam News Agency
Tổng người có quyền lực cao Đài giờ nói nước ta tiếng Anh là gì?Tổng chủ tịch Đài ngôn ngữ Việt NamTổng người đứng đầu Đài tiếng nói việt nam tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tgđ Đài giờ đồng hồ nói vn tiếng Anh là gì?Phó tgđ Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamPhó tgđ Đài giờ nói nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng người có quyền lực cao Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là gì?Tổng chủ tịch Đài vô tuyến Việt NamTổng chủ tịch Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là General Director of Viet phái nam Television
Phó tgđ Đài Truyền hình vn tiếng Anh là gì?Phó tgđ Đài tivi Việt NamPhó tgđ Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái mạnh Television
Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?

Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính non sông Hồ Chí Minh tiếng Anh là Vice President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics và Public Administration
Chủ tịch Viện công nghệ và công nghệ Việt phái nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện công nghệ và công nghệ Việt NamChủ tịch Viện khoa học và technology Việt nam giới tiếng Anh là President of Viet phái nam Academy of Science và Technology
Phó chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt phái nam tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện công nghệ và công nghệ Việt NamPhó chủ tịch Viện khoa học và technology Việt nam giới tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Science & Technology
Chủ tịch Viện khoa học Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamChủ tịch Viện công nghệ Xã hội nước ta tiếng Anh là President of Viet phái mạnh Academy of Social Sciences
Phó quản trị Viện khoa học Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamPhó quản trị Viện kỹ thuật Xã hội việt nam tiếng Anh là Vice President of Viet phái mạnh Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của những đơn vị cung cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên giờ ViệtTên tiếng Anh
Văn chống tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn phòng tiếng Anh là Office
Chánh công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng công sở tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?

Cục

Cục giờ đồng hồ Anh là Department
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director
Phó viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó viên trưởngPhó cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Vụ giờ đồng hồ Anh là gì?VụVụ tiếng Anh là Department
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ Anh là Director
Phó Vụ trưởng giờ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ Anh là Deputy Director
Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Trưởng Ban giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban tiếng Anh là Head
Phó trưởng ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó trưởng ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi viên tiếng Anh là gì?Chi cụcChi viên tiếng Anh là Branch
Chi viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Chi viên trưởngChi viên trưởng giờ Anh là Manager
Chi cục phó tiếng Anh là gì?Chi cục phóChi viên phó giờ Anh là Deputy Manager
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là: Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống tiếng Anh là: Deputy Head of Division

10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, làng và những đơn vị trực thuộc

Tên giờ ViệtTên giờ Anh
Thủ đô hà thành tiếng Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô tp hà nội tiếng Anh là hà thành Capital
Thành phố giờ đồng hồ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: tp Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho bỏ ra Minh City

Tỉnh giờ Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: tỉnh giấc Hà Nam

Tỉnh tiếng Anh là Province

Ví dụ: Ha nam giới Province

Quận, huyện tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận ba Đình

Quận, huyện tiếng Anh là District

Ví dụ: cha Dinh District

Xã tiếng Anh là gì?Xã

Ví dụ: làng mạc Quang Trung

Xã tiếng Anh là Commune

Ví dụ: quang quẻ Trung Commune

Phường tiếng Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường giờ đồng hồ Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum giờ Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là Hamlet, Village
Ủy ban nhân dân (các cung cấp từ tp trực trực thuộc Trung ương, tỉnh cho xã, phường) tiếng Anh là gì?Ủy ban nhân dân (các cung cấp từ thành phố trực trực thuộc Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường)Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực ở trong Trung ương, tỉnh cho xã, phường) giờ Anh là People’s Committee
Ví dụ:- ủy ban nhân dân Thành phố hồ Chí Minh- ủy ban nhân dân tỉnh lạng Sơn– ubnd huyện Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho đưa ra Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– ubnd xã Mễ Trì giờ Anh là gì?UBND thôn Mễ Trì– ủy ban nhân dân xã Mễ Trì giờ đồng hồ Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– ubnd phường Tràng chi phí tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn chống tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn chống tiếng Anh là Office
Sở tiếng Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở nước ngoài vụ Hà Nội

Sở giờ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban tiếng Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Phòng (trực trực thuộc UBND) giờ Anh là gì?Phòng (trực thuộc UBND)Phòng (trực nằm trong UBND) giờ Anh là Committee Division
Thị xã, thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị xóm Sầm SơnThị xã, thị xã tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức tổ chức chính quyền địa phương các cấp

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tp hcm tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh– quản trị Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho bỏ ra Minh city People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh Hà phái nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Hà Nam– chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà phái mạnh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha phái mạnh People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện Đông Anh– quản trị Ủy ban dân chúng huyện Đông Anh giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng. # xã Đình Bảng giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng xã Đình Bảng– chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phường Tràng Tiền– quản trị Ủy ban nhân dân phường Tràng chi phí tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó quản trị Thường trực Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dânPhó quản trị Thường trực Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?Phó quản trị Ủy ban nhân dânPhó chủ tịch Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban dân chúng tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là member of the People’s Committee
Giám đốc Sở tiếng Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở giờ Anh là Director of Department
Phó người có quyền lực cao Sở tiếng Anh là gì?Phó người đứng đầu SởPhó người có quyền lực cao Sở tiếng Anh là Deputy Director of Department
Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng công sở tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh điều tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh traChánh thanh tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh điều tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh traPhó Chánh điều tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chính tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên bao gồm tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ Anh là: Official
Như vậy, văn phiên bản này cũng đáp ứng phần như thế nào tên các cơ quan cơ quan sở bằng tiếng Anh, hay bộ máy nhà nước nước ta bằng giờ Anh đã được ghi khá đầy đủ trong phụ lục này, từ đó giúp thống nhất bản dịch đối với tên cơ quan ban ngành đoàn sở.