Vừa hồng vừa chuyên là gì

      148

(HCM.VN) - Từ cực kỳ sớm, chủ tịch Hồ Chí Minh đang khẳng định: “Ai cũng thừa nhận rằng giới trẻ là người chủ sở hữu tương lai của tổ quốc và Đoàn thanh niên Lao động là cánh tay ý hợp tâm đầu của Đảng”. Vì vậy, trước thời gian đi xa, bạn căn dặn vào Di chúc: “Đảng đề nghị phải chăm lo giáo dục đạo đức giải pháp mạng mang lại thanh niên, huấn luyện và giảng dạy họ trở thành những người dân kế thừa xây đắp chủ nghĩa buôn bản hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bạn đang xem: Vừa hồng vừa chuyên là gì


*

Bác hồ nước tại Đại hội đại biểu vn Đoàn giới trẻ Cứu quốc 1956 trên Hà Nội. Ảnh bốn liệu

Bồi dưỡng vắt hệ cách mạng đến đời sau là một việc rất quan trọng đặc biệt và rất yêu cầu thiết. Thấu triệt tứ tưởng kia của Người, nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành trung ương Đảng, khóa X đã xác minh mục tiêu bình thường về cải tiến và phát triển thanh niên: “Tiếp tục xây dựng cầm cố hệ thanh niên nước ta giàu lòng yêu nước, từ bỏ cường dân tộc; kiên cường lý tưởng hòa bình dân tộc và nhà nghĩa làng mạc hội; tất cả đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, sống gồm văn hóa, vày cộng đồng; gồm năng lực, khả năng trong hội nhập quốc tế; tất cả sức khỏe, tri thức, tài năng và tác phong công nghiệp vào lao cồn tập thể, biến những công dân giỏi của khu đất nước…”. Thực chất, kia là âu yếm giáo dục đạo đức bí quyết mạng cho thanh niên, đào tạo và huấn luyện họ trở thành những người kế thừa thi công chủ nghĩa thôn hội vừa “hồng” vừa “chuyên” theo tinh thần Di chúc của hồ nước Chí Minh. Luận giải những sự việc cơ bản về giáo dục và đào tạo thanh niên việt nam vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo di thư của chủ tịch Hồ Chí Minh là vấn đề có tính thúc bách hiện nay.

Xem thêm: Đối Soát Tiếng Anh Là Gì ? Các Khái Niệm Liên Quan Tới Công Nợ

*

Chủ tịch hồ Chí Minh rỉ tai với đại biểu thanh niên xung phong dự

Đại hội TNXP chống mỹ cứu nước toàn khu vực miền bắc tháng 1/1967. Ảnh tứ liệu

Bốn là, tăng tốc định hướng giá chỉ trị thông qua các mô hình văn hóa, văn học nghệ thuật và thẩm mỹ gắn với xây dựng siêng trang, thể loại về nội dung giáo dục và đào tạo lý tưởng biện pháp mạng, đạo đức, lối sống; nêu gương tín đồ tốt, câu hỏi tốt, nhất là những tấm gương vượt cạnh tranh vươn lên trong cuộc sống thường ngày để định hướng cho thanh niên phát triển mô hình văn hoá tiến bộ mang tính kỹ thuật và nhân văn, tham gia bảo tồn và cải cách và phát triển các lễ hội văn hóa; tổ chức các điểm văn hóa thanh niên theo các dân cư; tổ chức những hội thi, vận động văn hóa dân gian; tổ chức những cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật giành riêng cho thanh niên.Năm là, nâng cấp khả năng phối hợp, lồng ghép các hoạt động vui chơi của Đoàn, Hội, Đội với các đoàn thể quần chúng nhân dân và những chủ thể buôn bản hội khác nhằm mục đích giáo dục lý tưởng giải pháp mạng, đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống cho thanh niên. Nghiên cứu nhận xét công tác phối hợp, chèn ghép các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội với những đoàn thể quần bọn chúng và những chủ thể buôn bản hội không giống trong giáo dục lý tưởng biện pháp mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Tăng cường ký kết những chương trình, chiến lược liên tịch của Đoàn, Hội, Đội với các chủ thể làng mạc hội khác âu yếm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống cho thanh niên.