Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài là gì

      257

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (969.04 KB, 67 trang )


Bạn đang xem: Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài là gì

- trọng trách nghiên cứu: Để đạt được mục đích nêu trên, nhiệm vụ phân tích của luận văn là đặt ra những cơ sở lý luận, phân tích đánh giá thị trường sản phẩm công nghệ tínhViệt Nam, hiện trạng kinh doanh máy tính xách tay thương hiệu Việt, những tác động của hội nhập, làm cơ sở cho việc định hướng, đề ra những giải pháp.3. Phạm vi và đối tượng người sử dụng nghiên cứu:- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn phân tích tình hình cung - cầu máy tính xách tay ở Việt Nam giữa những năm ngay gần đây.- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung vào các doanh nghiệp làm máy tính xách tay thương hiệu Việt, tín đồ tiêu dùng.4. Cách thức nghiên cứu:Để triển khai đề tài, các phương pháp được áp dụng gồm: - cách thức thu thập và cách xử lý thông tin: tiến hành tích lũy thông tin, dữliệu từ những nguồn khác nhau như báo chí, thơng tin trên mạng, những số liệu của doanh nghiệp, những báo báo của những tổ chức chuyên ngành IDG, Hội tin học thành phố HốChí Minh,…, trường đoản cú đó bao gồm sự phân tích, đánh giá tổng hợp. - cách thức điều tra, thống kê: tiến hành khảo sát ý kiến tín đồ tiêu dùngvề sản phẩm máy tính, đối tượng khảo sát là những người đã đi làm ở tp Hồ Chí Minh, vẫn có thời hạn tiếp xúc, thực hiện với thứ tính; triển khai thống kê cùng xửlý số liệu. - cách thức phỏng vấn trực tiếp: trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc với một sốchuyên gia trong ngành máy tính; với đều cán bộ nhân viên phụ trách trực tiếp việc kinh doanh, bảo hành, lắp ráp của một công ty lớn làm máy tính thương hiệuViệt; với người sử dụng máy tính thơng thường,… -Các phương thức khác: như cách thức tổng hợp, phân tích, suy diễn, logic, …5. Ý nghĩa kỹ thuật và trong thực tế của đề tài:- Tổng quát, đánh giá được tình trạng cung - ước của thị trường máy tính Việt Nam, tình hình marketing máy tính chữ tín Việt, ….- phân tích những tác động của hội nhập, phân tích SWOT của sale máy tính chữ tín Việt.- Đề xuất được các lý thuyết và phương án cụ thể để phát triển sale máy tính chữ tín Việt.6. Tiêu giảm của đề tài:Luận văn chưa tiến hành điều tra được nhiều những doanh nghiệp làm laptop thương hiệu Việt nhằm hiểu được mọi khó khăn, thuận lợi cụ thể của bọn họ trong quátrình khiếp doanh; không điều tra không hề thiếu các nhóm khách hàng là những doanh nghiệp, các cơ quan chủ yếu phủ,… để có đánh giá rẻ hơn về yêu mong của người sử dụng đốivới món đồ máy tính, để có cơ sở tạo cho đề tài hoàn thành xong hơn.7. Kết cấu nội dung:Nội dung luận văn gồm tất cả 3 phần chủ yếu với kết cấu theo 3 chương như sau: Chương 1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh, hội nhập nước ngoài và thương hiệuChương 2. Đánh giá hiện trạng kinh doanh máy vi tính thương hiệu vn và tác động của hội nhập quốc tếChương 3. Một số chiến thuật thúc đẩy vạc triển sale máy tính uy tín Việt Nam

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH, HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG HIỆU


*
Một số phương án thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính mến hiệu việt nam trong toàn cảnh hội nhập quốc tế675,1603

Xem thêm: Ngày Bắt Đầu Năm Tài Chính Tiếng Anh Là Gì ? Năm Tài Chính Là Gì

*


(969.04 KB) - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển sale máy tính yêu mến hiệu vn trong bối cảnh hội nhập quốc tế-67 (trang)